About

Strona Echolink.PL jest stroną prywatną, która funkcjonuje dzięki własnym finansom i ludziom dobrej woli, którzy uczestniczą w pracach przy budowaniu tego portalu.

Dziękuję Wam za to!

Paweł SQ5LTL

Kontakt

Echolink PL – regulamin
Ostatnia aktualizacja: 24 czerwiec 2014


§1 Postanowienia ogólne

1. Baza danych kont krótkofalarskich na Echolink.PL jest zwolniona od generalnej zasady rejestracji zbiorów danych osobowych, które określone zostały w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o ochronie danych osobowych. 
2. Regulamin przedstawia zasady udziału na stronie. Użytkownik akceptuje go z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub po wprowadzonych zmianach, wg ustaleń §4 pkt. 3.
3. Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także do przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych i prawa obowiązującego na terenie RP. 
4. Administrator nie udziela gwarancji, że wszystkie aplikacje i mechanizmy strony (takie jak formularze, odnośniki itd.) będą działały w sposób prawidłowy. Administrator nie udziela gwarancji na treści, usługi, produkty znajdujące się na stronie. 
5. Wszystkie dane użytkownika takie jak adresy IP, adresy e-mail itd. są przechowywane w bazie danych. Administratorzy ani inne osoby związane z obsługą forum nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu uzyskania dostępu do tych danych przez osoby trzecie w sposób niepowołany. 
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub niebezpośrednie, przypadkowe lub celowe zniszczenia i straty(również te, których skutkiem była utrata dochodów lub zysków) spowodowane korzystaniem z treści zawartych na forum lub braku możliwości skorzystania z nich. 

§2 Treści na stronie i forum 

1. Strona i forum zostało stworzone przede wszystkim dla Radioamatorów, zajmujących się aplikacją Echolink, w celu wymiany poglądów oraz wzajemnej pomocy w kwestiach z tym związanych. 
2. Użytkownik nie może publikować: tej samej treści wiele razy, przekazów reklamowych (z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik otrzymał aprobatę Administratora), treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe, treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści naruszających prawa autorskie, treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go, treści obraźliwych, pornograficznych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, nienawiści. Zakaz publikowania odnośników i sum kontrolnych do nielegalnych plików, szkodliwych plików oraz haseł komputerowych, kodów itd., również w sposób niebezpośredni (linki do stron zawierających w/w). 
3. Wypowiedzi użytkowników wyrażają ich poglądy, które nie zawsze mają odzwierciedlenie w poglądach Administratora. 
4. Administrator nie odpowiada za treści dodane przez użytkowników. 
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź usuwania treści dodanych przez użytkownika (również bez podania przyczyny). 

§3 Konta użytkowników 

1. Jako nazwę użytkownika (login) należy podać swój znak krótkofalarski/nasłuchowy. 
2. Sygnatura i awatar to symbole graficzne wyświetlane w otoczeniu treści wypowiedzi, specyficzne dla danego użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w przypadku naruszenia regulaminu. 
3. Maksymalny rozmiar pliku: 30Kb / Maksymalne wymiary: 100×100 pikseli. 
5. Awatary nie mogą zawierać treści wyszczególnionych w §2 pkt. 1. 
6. Jako awatar, zaleca się stosowanie własnego zdjęcia. 
7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników. W przypadku blokady konta Administrator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych użytkownika, tj. adres(y) IP, adres(y) e-mail. W przypadku popełnienia przestępstwa w/w dane mogą zostać udostępnione organom ścigania. 
8. Adres e-mail może zostać wykorzystany do potwierdzenia rejestracji konta oraz hasła, w celu informowania o aktualnościach i zmianach na forum oraz w celach związanych z działalnością portalu Echolink.PL. 

§4 Postanowienie końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.06.2014. 
2. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, opuść forum i nie korzystaj z niego w żaden sposób. 
3. W przypadku woli usunięcia konta z portalu Echolink.PL proszę kierować żądanie do Administratora poprzez formularz kontaktowy na stronie, bądź PW. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach użytkownicy będą informowani w sposób widoczny na forum. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości PW lub e-mail do Administratora w terminie 14 dni od upublicznienia nowego regulaminu automatycznie oznacza akceptację nowego regulaminu. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail użytkownik może się domagać usunięcia konta. 
4. Rejestrując się na forum, użytkownik akceptuje prawo do zachowania swoich wątków/wypowiedzi przez portal Echolink.PL, w celach archiwalnych i statystycznych – w przypadku usunięcia konta na życzenie, bądź wyniknięcia innej sytuacji. 
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad HAM Spirit i Netykiety oraz wewnętrznych wskazówek obowiązujących w danym dziale. 

Zmiany: Portal Echolink.PL odchodzi od zasady formy zamkniętej i jedynie dla licencjonowanych krótkofalowców. Obecna forma działania zezwala na komentarze i artykułu, które mogą redagować sympatycy i nielicencjonowane osoby

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego portalu.