DTMF W PRAKTYCE

Nie będę opisywał jakie to super fajne funkcje ma echolink.
Nie będę się chwalił ile różnorodnych rozwiązań można zaimplementować w systemie.
Chcę po prostu napisać ot tak dla przeciętnego „Kowalskiego” jak obsłużyć radiowo stację echolink.
Zanim zaczniemy przyswajać sobie tę wiedzę to na wstępie krótko o tym po co do cholery nam to potrzebne?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wczasach/delegacji/w trasie i mamy utrudnione warunki łączności radiowej.
Nasze zaplecze sprzętowe to jedynie UKFowa stacja mobilowa, ewentualnie ręczniak.
Pustka w głowie od szumu KF’owego, cisza i spokój eterowy – no i co tu zrobić? Jak z kimś pogadać?
Oczywiście z pomocą przychodzi nam echolink. Jeżeli wiemy, że w naszym zasięgu działa taka stacja to praktycznie za pomocą klawiaturki w naszym TRX’ie wydającej miło brzmiące tony (DTMF) możemy połączyć się z dowolnym cywilizowanym zakątkiem świata … może niebawem i kosmosu.

Sprawa jest prosta.
Na początku trzeba wiedzieć gdzie jest ten echolink.
Jak na przemienniku to praca poprzez węzeł echolinkowy jest taka sama jak byśmy chcieli prowadzić łączność poprzez ten przemiennik.
Jak na kanale simpleksowym to ustawiamy niezbędne rzeczy do tej łączności. Po za samą częstotliwością np. dodatkowo niektórzy chronią linki przed zakłóceniami sub-tonem CTCSS.
Jeżeli radio jest gotowe i jego operator również, to można zacząć wystukiwać polecenia.

Podstawowe 5 komend DTMF dla aplikacji Echolink wygląda następująco:

 • * – echolink odpowie swoją nazwą – komenda służy głównie do testu typu „czy echolink mnie słyszy?”
 • 08 – echolink poinformuje o tym kto jest obecnie z nim połączony Internetem
 • 09 – to rozkaz dla echolinka, aby połączył się z ostatnią stacja, która odwiedziła niniejszy węzeł.
 • # – komenda rozłączająca aktualne połączenie (to Internetowe 🙂 )
 • numer np. 9999 – czyli dokładnie jak numer telefonu – z klawiatury wybieramy numer węzła z jakim chcemy się połączyć.

Numery węzłów można pobrać z tej strony.

Oto podstawowe komendy DTMF dla svxlinka w module echolink:

 • 0# – pomoc
 • 1# – lista połączonych stacji
 • 2# – informacja o numerze node
 • 31# – łączenie z losowym linkiem lub przemiennikiem
 • 32# – łączenie z losową konferencją
 • 4# – łączenie z ostatnią rozłączoną stacją
 • 50# – wyłącz tryb nasłuchowy
 • 51# – włacz tryb nasłuchowy
  Najważniejsze jest to, że wszystkie polecenia z aplikacji SvxLink muszą być kończone znakiem # (number sign)
  Zatem gdy sprawdzamy – jaki jest nr node wciskamy z klawiatury DTMF 2#, a wybierając jakiś nr node innego linka, z którym chcemy się połączyć po wybraniu numeru tak samo # dla przykładu 12345#

Jeśli chcielibyśmy się przetestować na zasadzie nagrania własnej modulacji i jej odsłuchania, wówczas będąc w zasięgu echolinka trzeba wybrać 9999 (cztery dziewiątki) i po informacji przedstawionej nam w języku angielskim nagrać swoją modulację, czyli po prostu pogadać sobie trochę do mikrofonu 😉 Po zakończeniu nadawania echolink powinien odpowiedzieć tym co mu podaliśmy radiowo (teraz już wyjaśnia się pochodzenie nazwy ECHO link) . Po zakończeniu zabawy rozłączamy się klawiszem # .

Wpisywanie kodów DTMF zazwyczaj w urządzeniach amatorskich odbywa się poprzez trzymanie wciśniętego PTT i jednoczesne wciskanie klawiatury DTMF z odpowiednimi komendami.

Echolink, jak na wstępie pisałem posiada większe możliwości, które można dodatkowo zmodyfikować wg własnych potrzeb. Nie mniej jednak zaleca się, aby wszystkie węzły pracowały zgodnie z standardowymi kodami DTMF dla ułatwienia użytkownikom korzystania z systemu echolink.

Dodaj komentarz