JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z SERWEREM KONFERENCJI

Serwery konferencyjne to miejsca, w których spotykamy się wirtualnie i uczestniczymy w rozmowie.
Dźwięk, który poprzez taki serwer jest transmitowany trafia do wszystkich połączonych z nim odbiorców, którzy mogą brać udział w dyskusji lub w zależności od rodzaju konferencji staja się jedynie jej słuchaczami.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc korzystać z konferencji?
Są dwa sposoby.
1.
Przede wszystkim trzeba posiadać zainstalowana aplikacje echolink i zweryfikowane konto (krótkofalarskie).
Informacje o tym jak skonfigurować swoją domową stacje znajdują się pod tym adresem:
http://echolink.pl/articles.php?article_id=2

Jeżeli aplikacja się już uruchomiona i możemy łączyć się z innymi stacjami systemu EL (echolink), przystępujemy do głównego tematu niniejszego opisu.

Uruchamiamy program Echolink.
Klikamy na zakładce Explorer view.

Później w lewym górnym oknie rozwijamy zakładkę Node Types

Wybieramy Conferences

I szukamy ciekawego dla nas serwera konferencyjnego z listy, która powinna znajdować się w środkowym oknie.


W tym przypadku klikamy dwukrotnie na serwer *AMSAT*, który retransmituje łączności z załogą stacji kosmicznej ISS.
Po połączeniu w prawym oknie powinniśmy zobaczyć stacje i informacje z tej konferencji.

2.
Drugą metodą łączenia się z serwerem konferencyjnym jest droga radiowa.
Jeżeli istnieje możliwość takiego połączenia bo jesteśmy w zasięgu stacji echolink to wystarczy wybrać poprzez DTMF nr node konferencji (AMSAT posiada 101377) i wysłuchać komunikatu jaki poda węzeł EL. Jeżeli potwierdzi nasze żądanie słowami„Connected” możemy się spodziewać, że konferencja będzie retransmitowana.
Po zakończonej konferencji również DTMF’em wysyłamy znak # wówczas stacja EL rozłączy się z serwerem.

Udanej zabawy i udziału w konferencjach.

Dodaj komentarz