KONFIGURACJA PROGRAMU ECHOLINK DLA WINDOWS

EchoLink® jest programem dla licencjonowanych krótkofalowców i służy do komunikacji ze stacjami amatorskimi z wykorzystaniem Internetu, przy użyciu technologii voice-over-IP (VoIP); Program wykorzystują tysiące stacji z całego świata.

Program pracuje pod kontrolą systemu Microsoft Windows®. Jest dostępny bezpłatnie i można go pobrać tutaj. Po otwarciu okna wyświetlą się dwa pola w których musisz podać swój znak, oraz mail. Podawane dane służą do wstępnej weryfikacji pobierającego program.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu program wygląda mniej więcej jak na rysunku powyżej.

Po zainstalowaniu programu EchoLink® i jego uruchomieniu musimy go skonfigurować. Konfiguracja dotyczy zarówno samego programu, jak i sprzętu.

Konfiuracja programu

Konfigurację przeprowadzamy z menu Tools.

Jeśli chcemy pracować normalnie wybieramy opcję Single-User. W widoczne pola wpisujemy znak, hasło, imię, lokalizację (np. nazwę miejscowości, lokator itp), adres email.

Pozostałe ustawienia z menu setup konfigurujemy zgodnie z rysunkami poniżej. Opcja Recording Mode umożliwia nam nagrywanie łączności na twardym dysku naszego PC. Network Buffering, oraz PC Buffering odpowiada za buforowanie sygnału z Echolink. Zwiększając, lub zmniejszając te wartości regulujemy poziom buforów sieci i w PC. Jak można zaobserwować, zwiększanie tych parametrów powoduje zmianę opóźnienia sygnału (Total audio delay). Zwiększenie buforów może być konieczne, aby uzyskać płynne przesyłanie mowy, szczególnie przy korzystaniu z wolnych łączy internetowych.

Ustawienia Input/Output Device zmieniamy gdy nasz komputer PC jest wyposażony w więcej niż jedną kartę dźwiękową.

Konfiguracja menu Preferences. Menu List w zasadzie zostawiamy bez zmian. W przypadku menu Connections możemy zaznaczyć opcję Allow conferences, która odpowiada za połączenia konferencyjne (nie jest zalecane zaznaczenie tej opcji w przypadku wolnych łączy internetowych). Po zaznaczeniu aktywne pojawiają się dodatkowe opcje połączeń konferencyjnych. Najistotniejszą z nich jest limit stacji, które mogą jednocześnie uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym.

W okno Location/Description wpisujemy tekst, który będzie widoczny w głównym oknie programu. Mamy tu do dyspozycji 2 okna. Free odpowiada za wyświetlenie tekstu, gdy nasza stacja nie jest zajęta, a Busy wtedy gdy nie jest możliwe połączenie z nami z powodu prowadzonej już łączności , lub gdy włączymy sami opcję zajętości (menu Tools, List Me as Busy). PTT Control umożliwia nam skonfigurowanie czym będziemy sterować PTT (nadawanie). Możliwe jest przypisanie odpowiedniego klawisza (domyślnie spacja), lub przez port COM naszego PC. Opcja Edit umożliwia nam wprowadzenie tekstu, który będzie widoczny po połączeniu się z nasza stacją. Możemy w nim wpisać bardziej szczegółowe dane naszej stacji. Opcja Choose umożliwia wybranie gotowego pliku tekstowego z opisem.

W menu Security opcje Accept conns from decydujemy jakie typy połączeń będą możliwe. Opcja Accept only these calls, oraz wprowadzenie na listę przez opcję Add New znaków stacji spowoduje, że bedziemy dostępni tylko dla znaków z naszej listy. Zaznaczenie Deny these calls spowoduje, że stacje listy będą wykluczone i nie będą mogły połączyć się z naszą stacją. International Prefixes umożliwia nam zablokowanie połączeń z określonymi krajami. Opcje Apply security settings to, odpowiadają za zastosowanie ustawionych wcześniej parametrów dostępu dla połączeń przychodzących (Inbound…), oraz wychodzących (Outbound…). Możliwe jest włączenie obu opcji.

Właściwa konfiguracja programu musi zostać, zakończona przez regulację audio, którą przeprowadzamy z systemowych ustawień głośności. Najlepiej przeprowadzić ją po połączeniu z tzw testowym serwerem konferencyjnym (dostępny z menu Station, Connect to Test Server). Po prawidłowym połączeniu powinniśmy usłyszeć zapowiedź w języku angielskim.

Po jej zakończeniu i naciśnięciu nadawania możemy mówić do serwera, który po za kończeniu odpowie nagraniem naszej mowy. Podczas kilkakrotnej próbie nadawania i regulacji możemy bezproblemowo dobrać odpowiednią głośność naszego audio. Z reguły prawidłowe ustawienie naszej głośności jest wtedy gdy nasz sygnał audio nieznacznie tylko przechodzi na pasku z obszaru koloru niebieskiego na żółty. W przypadku problemów z dźwiękiem (np gdy nas nie słychać), musimy ustawić w mikserze audio windows właściwe wejście, ewentualnie w Opcjach Zaawansowanych Nagrywania włączyć dodatkowe wzmocnienie mikrofonu).

Te wszystkie ustawienia w zasadzie są istotne także dla trybu Sysop, czyli trybu pracy jako łącze internet-radio.

Konfiguracja dla Sysop

Ta konfiguracja przewiduje zastosowanie dla stacji pracujących jako styk Radio-Internet. Rozróżniamy dwa typy:

* stacje pracujące na kanale simpleksowym (oznaczane -L)
* stacje pracujące jako repeater (oznaczane -R)

W znaku powinien znajdować się odpowiedni wyznacznik oznaczający rodzaj łącza, np SR5WK-R.

Pozostałe ustawienia konfigurujemy jak dla stacji indywidualnej, oraz dodatkowo menu Sysop Settings.

W zakładkach RX Ctrl i TX Ctrl jak łatwo można się domyśleć ustawiamy sterowanie odbiornika, oraz nadajnika naszego linku. Określamy czy będzie sterowany głosem (VOX), ręcznie (Manual), czy port COM (a jeśli tak to przez który, oraz określamy przez jakie sygnały: CTS, DSR, RTS, DTR). W przypadku nadajnika dodatkowo mamy możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń (VOX, oraz urządzenia pracującego przez port COM w trybie ASCII). Oczywiście całością możemy sterować ręcznie.

Program ma możliwość sterowania funkcjami przez DTMF. Można wykorzystywać w tym celu wbudowany w program moduł DTMF, podłaczyć zewnętrzny dekoder, bądź zablokować tę funkcję (zakładka DTMF, DTMF Decoder: External, Internal, Disabled). Wbudowany dekoder działa dość sprawnie, aczkolwiek czasem wymaga drobnych modyfikacji ustawień w opcji Advenced. Możemy zmodyfikować fabryczne ustawienia kodów DTMF służące do sterowania ważnymi funkcjami programu (Function/Sequence). W przypadku wywoływania stacji przez EchoLink wygodnie jest używać skrótów stacji, których listę możemy wywołać, generować i edytować w opcji Station Shortcuts.

W zakładce Ident definiujemy w jaki sposób nasza stacja ma się identyfikować (kodami Morse’a, głosowo, lub dźwiękami określonymi w pliku w formacie *.wav).

W kolejnych dwóch zakładkach definiujemy ustawienia dla dźwięków dodatkowych.

Ostatnie dwie zakładki, to zakładki służące sterowaniu programem przez WWW (zakładka Remt), oraz opcjonalne informacje, które będą pokazywane na liscie stacji aktywnych (zakładka RF Info). Tutaj powinniśmy wprowadzić współrzędne geograficzne naszej stacji, częstotliwość, używany subton CTCSS (PL If any), moc, zysk anteny, wysokość (w stopach), oraz charakterystykę anteny naszego linku. Dodatkowo możemy zdefiniować wysyłanie statusu naszego linku przez system APRS.

Dodatkowymi przydatnymi opcjami są:

* profile naszych stacji, które możemy dodawać w menu File/Profiles
* generator tonów (przydatny do testów), w menu Tools/Tone Generator

To nie koniec ustawień. Dalsze bardzo istotne ustawienia znajdziesz w części Porty i Serwer Proxy.

Konfiguracja portów, oraz serwer proxy

Prócz wspomnianej już regulacji dźwięków w naszym komputerze, powinniśmy zapewnić naszemu łączu odpowiednie wyjście na świat. Do tego celu używamy oczywiście Internetu, ale program aby pracował poprawnie wymaga przekierowania do naszego komputera portów 5198-5199 UDP, oraz 5200 TCP. W przypadku gdy posiadamy łącze ADSL, lub innego dostawcy internetowego z dostępnym zewnętrznym adresem w sieci Internet musimy sami przekierować odpowiednie porty na odpowiedni adres w naszej sieci domowej.

Na rysunku powyżej widzimy przykładowe przekierowanie portów w menu routera Linksys. W innych urządzeniach musimy poszukać opcji Port Forwarding, lub DMZ (oznacza Zonę Zdemilitaryzowaną, czyli przekierowanie wszystkich portów na jeden konkretny adres w naszej sieci wewnętrznej). Oczywiście należy pamiętać, aby w routerze wyłączyć przyznawanie adresów przez serwer DHCP, ponieważ za każdym razem po włączeniu komputera, będzie on otrzymywał inny adres IP i przekierowania nie będą działały właściwie.

W przypadku gdy mamy dostawcę lokalnego dostawcę Internetu, możemy spotkać się z sytuacją, w kórej mamy adresy IP z sieci wewnętrznej (zakres 192.168.0.0-192.168.255.255, oraz 10.0.0.0-10.255.255.255). W tej sytuacji musimy poprosić o przekierowanie na nasz adres portów 5198-5200. Z doświadczenia wiem, że z reguły operatorzy nie wyrażają na to zgody.

Rozwiązniem tego problemu, oraz gdy chcemy skorzystać z EchoLink np w Hotspot, hotelu itp, jest połączenie przez serwer proxy.

W zakładce System Setup/Servers musimy dokonać małych zmian. Zaznaczamy opcję Use Proxy, wpisujemy adres serwera proxy, który możemy znaleźć tutaj . Podajemy numer portu (z reguły 8100), oraz hasło (z reguły: PUBLIC). Zatwierdzamy zmiany i restartujemy program. Po prawidłowym wpisaniu adresu , portu i hasła powinniśmy bez problemu połączyć się z EchoLink. W przypadku gdy nie uzyskamy połączenia, trzeba sprawdzić wszystkie ustawienia, oraz czy serwer nie został w międzyczasie zajęty przez inne stacje (status FREE, lub BUSY).

Dodatkowo musimy pamiętać o wyłączeniu programu EchoLink z zapory ogniowej zainstalowanej na naszym PC, w przeciwnym wypadku połączenia nie będą mogły być realizowane.

 

Jedna odpowiedź do “KONFIGURACJA PROGRAMU ECHOLINK DLA WINDOWS”

 1. Zmiana portu na routerze TP-Link
  w zakładce Forwarding – Virtual Servers odczytany IP 192.168.x.x
  naszego kompa, terminala, czy raspi
  uruchamiamy Modify – i wpisujemy w kratkach
  Service: Port: 5198-5199
  IP Address: 192.168.x.x jest wpisany auto…
  Protocol: ALL
  Status: Enabled
  zatwierdzamy przez Save
  powodzenia SP8ENS

Dodaj komentarz