LINUX – INSTALACJA LINKA NA DEBIANIE

Zanim zabierzemy się ochoczo za instalacje.
Aby link działał musimy posiadać moduł/interfejs do emisji cyfrowych, telegrafii czy jak tam go się zwie. Chodzi konkretnie o to, aby ten interfejs w połączeniu radio-komputer robił 3 rzeczy.
1. Załączał PTT – najczęściej przez zwarcie do masy realizowane przez transoptor.
2. Podawał z radia m.cz. do wejścia mikrofonowego komputera – realizowane przez transformatorek 1:1 600Ohm.
3. m.cz. z komputera na wejście radia również przez transformatorek.
Po szczegóły realizacji takiego połączenia zapraszam między innymi na stronę Artura vel „Bercik” SQ5TA pod adres:http://sq5ta.pl/Html/main/interfejsICOM738.htm, ten interfejs można zaadoptować pod właściwie każde radio.Zatem mamy terminal połączony z interfejsem i radiem.
Działamy!Ad.1 
Aby zainstalować Debiana.
Musimy się zdecydować na nośnik danych. Tzn. na to, na czym mają zastać zainstalowane pliki systemu i naszej aplikacji. Rozwiązań jest kilka i możemy wybrać pomiędzy.
1. Pendrive
2. Dysk oparty o kartę Compact Flash
3. Tradycyjny dysk 2,5″ (taki od laptopa, ale nie SATA a jedynie ATA)
Opiszę instalacje w oparciu o wymieniony w pkt. 3-cim „Tradycyjny dysk”, dlatego, że przy wykorzystaniu pendrive dodatkowe podzespoły podłączane pod USB w T5000 powodują problemy z komunikacja samego pendrive, co objawia się występującymi błędami zapisu i odczytu. Nie mam doświadczenia w konfiguracji karty CF->IDE2,5″ gdyż kupiłem 2 przejściówki i żadna nie chciała działać z moja 8GB kartą CF. Więc jest to również pewne ryzyko.
Nie miałem nigdy problemów z instalacja na dysku 2,5″ – taki terminal współpracuje z nim bardzo dobrze dzięki czemu tak naprawdę otrzymujemy w pełni funkcjonalny komputerek, który jest gotowy do instalacji.
Instalacja:
Nie będę tu specjalnie się rozpisywał nad tematem, który jest fantastycznie opisany już w internecie i warto do niego zajrzeć.
Wniosę jedynie to, że do tego opisu można dodać dodatkową metodę instalacji: Stable NetInstall, która oznacza instalację z sieci internet przy wykorzystaniu oprogramowania UNetbotin i pendrive, lub innego bootujacego nośnika. Może to być interfejs IDE->USB dzięki któremu podłączamy tradycyjny CD/DVD-ROM i startujemy instalatora, a pozostałe pakiety pobierane są na bieżąco z sieci Internet.
Na finał dodam, że instalujemy jedynie „System podstawowy”, jest to istotne, gdyż mamy w T5000 do dyspozycji 128 MB RAM’u i nie chcemy jej „zawalić” zbędnymi okienkami.
Werska, którą zainstalowałem to 5.0.5
Instalacja Debiana znajduje się pod tym adresem:
Link

Po zainstalowaniu sprawdzamy podstawowe rzeczy:
1. Czy mamy widoczny port szeregowy.
Sprawdzamy poleceniem dmesg | grep ttyS, które powinno zwrócić:
[ 2.912941] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.918465] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Oznacza to, że dostęp do portu szeregowego mamy na ścieżce: /dev/ttyS0

Teraz instalujemy dźwięk i znowu sprawdzamy czy widać kartę dźwiękową wydając polecenie:
lspci | grep Audio, konsola powinna odpowiedzieć tak:
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 40)

Skoro widoczna jest i karta dźwiękowa zabieramy się za jej konfiguracje.
Wydajemy polecenie:
alsamixer

Gdy uruchomi się regulacja poziomów audio staramy się skonfigurować tak:

Przełączanie pomiędzy oknami miksera klawiszem Tab, wyciszanie wy/we klawiszem „m” (mute)

Gdy okaże się, że nie mamy zainstalowanego alsamixer’a to wówczas wykonujemy czynności:
aptitude install alsa-base alsa-utils
dalej
alsaconf
alsactl store

I mamy już dźwięk!

poleceniem
speaker-test przetestujemy czy z portu audio coś się wydobywa – warto podłączyć słuchawki/głośniki 😉

Mała uwaga – wszystkie operacje musimy wykonywać jako użytkownik root.
Aby sprawdzić jak obecnie jesteśmy zalogowani wydajemy polecenie whoami, jeżeli nie jesteśmy root’em to przełączamy się na niego wydając polecenie su – i wpisując odpowiednie hasło.

Ad.2
Gdy już posiadamy w pełni funkcjonalny system operacyjny, to zabieramy się za instalację svxlinka.
Zanim zaczniemy kilka komend.
Ważne jest, abyśmy posiadali użytkownika svxlink – wykonujemy zatem komendy:
su – <- przejście do trybu root [super user (administrator)] hasło definiowane przy instalacji.
Ważne jest też posiadanie konta zwykłego użytkownika, na które logujemy się do później instalowanych usług. To konto zapewne już zostało utworzone podczas instalacji systemu.
useradd svxlink
Aby zweryfikować czy konto zostało na 100% dodane wpisujemy:
cat /etc/passwd (na samym dole powinno widnieć)
Nasz echolink oczywiście musi posiadać konfigurację sieci i dostęp do internetu. Musi mieć na stałe wpisany adres IP. Ważne jest to ze względu na to, aby można było później zdefiniować przekierowanie portów do sieci publicznej.
Konfiguracje IP robimy wg opisu ze strony: Link<- nie korzystamy z DHCP no chyba, że na stałe rezerwujemy dla tego MAC’a to IP. Pamiętajmy o przekierowaniu odpowiednich portów! (info w artykułach)
Skoro już mamy sieć zabieramy się za przygotowanie środowiska.
Będąc nadal na prawach root’a wpisujemy po kolei:
apt-get update
i
apt-get install g++ make libsigc++-1.2-dev libgsm1-dev libpopt-dev tcl8.4-dev libgcrypt-dev libspeex-dev alsa-utils

Instalujemy pakiet echolionkowy.
Sprawdźmy w jakim katalogu jesteśmy a powinniśmy znajdować się w /root – wydajmy komendę
pwd
jak nie to wpiszmy: cd /root
dalej:
wget http://downloads.sourceforge.net/svxlink/svxlink-090426.tar.gz
gdy odpowie „Permission denied” – oznacza, ze nie jesteśmy root’em (wydajemy jeszcze raz polecenie su –)
dalej:
tar xvzf svxlink-090426.tar.gz
i
cd svxlink-090426
i zabieramy się za kompilowanie wydając komendę:
make
oraz
make install

Gdy na końcu całej tej procedury nie zobaczycie błędów typu Error oznacza, że mamy już instalacje wykonana poprawnie.

Kontynuujemy – instalujemy dźwięki wpisując po kolei:
cd /root
wget http://echolink.pl/download/sounds-090426.tar.gz
cd /usr/share/svxlink
tar xvzf /root/sounds-090426.tar.gz

Tak naprawdę to posiadamy już zainstalowanego echolinka.
Teraz zabieramy się za konfigurację parametrów jego działania.
Plik w którym znajduje się jego konfiguracja znajdziemy tu: /etc/svxlink.conf
Jego zawartość jest właściwie już zdefiniowana, ale przedstawiam tu działający z SR5KO-1:

###############################################################################
# #
# Configuration file for the SvxLink server #
# #
###############################################################################

[GLOBAL]
MODULE_PATH=/usr/lib/svxlink
LOGICS=SimplexLogic
CFG_DIR=svxlink.d
TIMESTAMP_FORMAT=”%c”
#CARD_SAMPLE_RATE=16000

[SimplexLogic]
TYPE=Simplex
RX=Rx1
TX=Tx1
MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleTclVoiceMail
CALLSIGN=SR5KO-L
SHORT_IDENT_INTERVAL=30
LONG_IDENT_INTERVAL=60
#IDENT_ONLY_AFTER_TX=4
#EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/sounds/events.tcl
RGR_SOUND_DELAY=1
#REPORT_CTCSS=118.8
TX_CTCSS=ALWAYS
MACROS=Macros
#LINKS=LinkToR4
FX_GAIN_NORMAL=0
FX_GAIN_LOW=-12
ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLink

[RepeaterLogic]
TYPE=Repeater
RX=Rx1
TX=Tx1
MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleTclVoiceMail
CALLSIGN=MYCALL
SHORT_IDENT_INTERVAL=10
LONG_IDENT_INTERVAL=60
#EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/sounds/events.tcl
#NO_REPEAT=1
IDLE_TIMEOUT=30
OPEN_ON_1750=1000
#OPEN_ON_CTCSS=136:2000
#OPEN_ON_DTMF=*
#OPEN_ON_SQL=5000
#OPEN_SQL_FLANK=OPEN
IDLE_SOUND_INTERVAL=3000
RGR_SOUND_DELAY=0
REPORT_CTCSS=136.5
#TX_CTCSS=SQL_OPEN
MACROS=Macros
#LINKS=LinkToR4
FX_GAIN_NORMAL=0
FX_GAIN_LOW=-12
#SQL_FLAP_SUP_MIN_TIME=1000
#SQL_FLAP_SUP_MAX_COUNT=10
#ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLink

[LinkToR4]
LOGIC1=RepeaterLogic
LOGIC2=SimplexLogic
COMMAND=94#

[Macros]
1=EchoLink:9999#
9=Parrot:0123456789#

[Voter]
TYPE=Voter
RECEIVERS=Rx1,Rx2,Rx3
VOTING_DELAY=200
#BUFFER_LENGTH=0

[NetRx]
TYPE=Net
HOST=remote.rx.host
TCP_PORT=5210
#AUTH_KEY=”Change this key now!”
#CODEC=S16
#SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4
#SPEEX_ENC_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_BITRATE=15000
#SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2
#SPEEX_ENC_VBR=0
#SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_ABR=15000
#SPEEX_DEC_ENHANCER=1

[NetTx]
TYPE=Net
HOST=remote.tx.host
TCP_PORT=5210
#AUTH_KEY=”Change this key now!”
#CODEC=S16
#SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4
#SPEEX_ENC_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_BITRATE=15000
#SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2
#SPEEX_ENC_VBR=0
#SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_ABR=15000
#SPEEX_DEC_ENHANCER=1

[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=/dev/dsp
AUDIO_CHANNEL=0
SQL_DET=VOX
SQL_START_DELAY=0
SQL_DELAY=0
SQL_HANGTIME=2000
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_LIMIT=1000
#CTCSS_FQ=118.8
CTCSS_THRESH=-5
SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
SERIAL_PIN=CTS:SET
SIGLEV_OPEN_THRESH=30
SIGLEV_CLOSE_THRESH=10
SIGLEV_SLOPE=1
SIGLEV_OFFSET=0
DEEMPHASIS=0
#SQL_TAIL_ELIM=300
#PREAMP=6
PEAK_METER=1
DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL
DTMF_MUTING=1
DTMF_HANGTIME=100
DTMF_SERIAL=/dev/ttyS0
DTMF_MAX_FWD_TWIST=8
DTMF_MAX_REV_TWIST=4

[Tx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=/dev/dsp
AUDIO_CHANNEL=0
PTT_PORT=/dev/ttyS0
PTT_PIN=DTRRTS
TIMEOUT=300
TX_DELAY=500
#CTCSS_FQ=136.5
#CTCSS_LEVEL=9
PREEMPHASIS=0
DTMF_TONE_LENGTH=100
DTMF_TONE_SPACING=50
DTMF_TONE_AMP=0

Do edytowania – wykorzystuje edytor vi, ale nie należy on do najprostszych i dla osób, które się z nim nie spotkały polecam nano
Edytując plik konfiguracyjny wydajemy polecenie nano /etc/svxlink.conf 

Po zapisaniu odpowiednich zmian edytujemy kolejny plik, który znajduje się w katalogu /etc/svxlink.d/
wydajemy polecenie nano /etc/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf

[ModuleEchoLink]
NAME=EchoLink
ID=2
TIMEOUT=60
#ALLOW_IP=192.168.1.0/24
#DROP=^()$
#REJECT=^()$
#ACCEPT=^(.*)$
SERVER=servers.echolink.org
CALLSIGN=SR5KO-L
PASSWORD=****** tu wpisujemy swoje hasło
SYSOPNAME=Pawel
LOCATION=Svx 434.000 T118 Kozienice
LOCATION_INFO=LocationInfo
MAX_QSOS=10
MAX_CONNECTIONS=11
LINK_IDLE_TIMEOUT=300
DESCRIPTION=”You have connected to a SvxLink node,\n”
„a voice services system for Linux with EchoLink\n”
„support.\n”
„Check out http://svxlink.sf.net/ for more info\n”
„\n”
„QTH: Kozienice\n”
„QRG: Simplex link on 434.000 MHz\n”
„CTCSS: 118.8 Hz\n”
„Trx: Motorola GM350\n”
„Antenna: Diamond X510 \n”

[LocationInfo]
APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580
STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199
LON_POSITION=21.33.09E
LAT_POSITION=51.35.00N
FREQUENCY=434.000
TX_POWER5=
ANTENNA_GAIN11=
ANTENNA_HEIGHT=20m
ANTENNA_DIR=-1
PATH=WIDE1-1
BEACON_INTERVAL=10
TONE=118
COMMENT=SvxLink by SM0SVX (svxlink.sourceforge.net)

I właściwie na tym kończy się podstawowa konfiguracja svxlinka.
Wiadomo, że znaki SR5KO trzeba zamienić na swoje 🙂 i ustawić położenie geograficzne i CTSCC

Uruchamiamy zatem svxlinka wydając polecenie: svxlink

Miałem przypadek w którym aplikacja stwierdziła, że nie ma w systemie urządzenia Rx i Tx wówczas wykonałem polecenie tworzące w /dev/ odpowiednie linki do urządzeń.
/usr/share/alsa-base/snddevices
Wszystkie komendy DTMF i otwarcia i zamknięcia squelcha będą się nam teraz wyświetlały na konsoli. Możemy dobrać sobie odpowiednie poziomy głośności i podregulować na mikserze.
Gdy uznamy, że wszystko działa poprawnie, wówczas dopisujemy svxlinka do pliku
nano /etc/rc.local , wówczas przy restarcie systemu echolink będzie się nam odpalał automatycznie. Mój wpis wygląda tak:
svxlink –daemon –logfile=/var/log/svxlink
exit 0

Dodatkowo z oprogramowaniem svxlink zostaje uruchomione:
Moduł Parrot – jest to nic innego jak przemiennik simpleksowy
Moduł VoiceMail – czyli skrzynka głosowa, na której możemy pozostawić jakiemuś koledze wiadomość głosową.
Moduł Help – pomoc głosowa do całego systemu i poszczególnych modułów

Rożnica w działaniu pomiędzy echolinkiem Windowsowym jest taka, że tu w svxlinku po wydaniu każdej komendy wymagane wciśnięcie # (number sign)

Oto podstawowe komendy DTMF dla svxlinka w module echolink:

  • 0 – pomoc
  • 1 – lista dostepnych stacji
  • 2 – powiedz jaki jest local EchoLink node id
  • 31 – połącz się z losowym linkiem lub przemiennikiem
  • 32 – połącz się z losową konferencją
  • 4 – połacz się do ostatniej połączonej stacji
  • 50 – wyłącz tryb nasłuchowy
  • 51 – włacz tryb nasłuchowy

Warto na początku jednak będąc w zasięgu echolinka pracującego na svxlinku wysłać DTMF’em komendę 0#, aby posłuchać podpowiedzi systemu

Informacja o komendach DTMF na stronie projektu:http://svxlink.sourceforge.net/svxlink_usage.php

Ad.3 
Dodatkowe komponenty.
Mój terminal nie jest podłączony do żadnego monitora ani klawiatury, gdyż używam do zdalnej pracy SSH.
Warto zainstalować sobie taką aplikację, która będzie umożliwiała nam zdalny dostęp do naszego echolinkowego systemu.
Polecenie: apt-get install ssh

Udanej zabawy!

 

Dodaj komentarz