POŁĄCZENIE RADIO-KOMPUTER DLA PROGRAMU ECHOLINK

W Polsce w handlu sklepowym i prywatnym nie ma interfejsów do Echolink, natomiast ceny takich urządzeń po za Polską osiągają kilkadziesiąt do nawet kilkuset euro, bądź dolarów. Zbudowanie takiego urządzenia nie jest wcale trudne, a części kosztować nas będą kilka złotych.W internecie znajdziemy także kilka rozwiązań bardziej skomplikowanych, których koszt wykonania nie powinien przekroczyć kilkudziesięciu złotych. Układ taki z reguły wyposażony jest w zewnętrzny dekoder DTMF, a z programem komunikuje się przez port RS-232.

Najprostszym wariantem połączenia radia i komputera do współpracy z programem Echolink jest wykonanie dwóch kabli do audio (dla TX i RX), oraz sterowanie nadajnikiem (PTT) przez port RS-232 (COM). Kabel taki możemy wykonać bez separacji galwanicznej, oraz z separacją dla toru audio przez transformatorki, a dla portu RS-232 przez transpotory. Jak wiadomo separacja galwaniczna, odseparuje nam elektrycznie układ radiotelefonu od komputera. Nie jest ona konieczna, aczkolwiek znane są przypadki uszkodzenia radiotelefonu, bądź komputera. Dodatkowo mimo zastosowania kabli audio ekranowanych, czasem występują przydźwięki na audio i separacja może nam je znacznie zmniejszyć lub wyeliminować.

W tym wypadku nie korzystamy z tzw COR, czyli informacji z odbiornika o zajętości kanału. Do detekcji sygnału zajętości wykorzystamy wbudowany układ VOX w programie Echolink. Takie rozwiązanie ma wadę wynikającą z opóźnień załączania się VOX i przez to możliwe jest obcinanie początku, lub przerwy w trakcie wypowiedzi.

Jeśli dodamy do wyżej opisywanego układu dodamy COR, ominiemy niedogodności związane z wykorzystaniem VOX. Natomiast musimy pamiętać, że radio musi być wyposażone w wyjście, na którym będzie informacja o zajętości kanału (COR, SQL). Większość radiotelefonów profesjonalnych jest wyposażona w takie wyjścia, ale czasem wymagają uaktywnienia programowego.

Poniżej na rysunku przedstawiony został układ z całkowitą separacją radiotelefonu i komputera. Do separacji w części logicznej układu można wykorzystać dowolne transpoptory. JP1 służy do wybierania sterowania detekcją nośnej. Można wybrać reakcję układu na stan niski, lub wysoki dostępny w radiotelefonie.

W kablach audio we wszystkich wypadkach najlepiej zastosować kable ekranowane. Jako transformatory, można zastosować transformatorki telefoniczne 1:1. Pamiętajmy o tym aby nie łączyć ze sobą mas radiotelefonu i komputera. Wyjście PTT do sterowania nadawaniem radiotelefonu, w każdym z przedstawionych przypadków kluczuje masą (więc tak jak w większości przypadków potrzebują radiotelefony).

Warto przypomnieć, że aby układ prawidłowo działał wymaga odpowiedniej konfiguracji w samym programie. W wymienionych przypadkach do sterowania nadajnika wykorzystujemy sygnał RTS, a COR to sygnał CTS. Prawidłowe ustawienia przedstawia rysunek poniżej.

Nic nie stoi na przeszkodzie,aby wykorzystać inne sygnały z portu COM.

CDN…

Dodaj komentarz